Tài liệu này cung cấp cho bạn (người truy cập và sử dụng website) chính sách liên quan đến bảo mật thông tin và quyền riêng tư. Trung Tâm Đào Tạo Doanh Nghiệp Thực Chiến FPT sau đây sẽ được gọi tắt là FRTC. Thành viên (khách hàng) là cá nhân truy cập và sử dụng website.

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Với mục đích mang đến những trải nghiệm tốt nhất từ FRTC, chúng tôi thu thập các thông tin do bạn cung cấp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm và thông tin chúng tôi mang đến cho bạn.

– frtc.fsb.edu.vn thu thập các thông tin cá nhân sau của thành viên: Họ và tên, số điện thoại, e-mail, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, giới tính, năm sinh, địa chỉ. Đây là các thông tin cần thiết thành viên cần cung cấp cho FRTC để khi đăng ký sử dụng dịch vụ và nội dung trên website frtc.fsb.edu.vn, cũng như để FRTC liên hệ xác nhận khi thành viên đăng ký thành công các dụng dịch vụ và nội dung đó, nhằm đảm bảo quyền lợi cho thành viên.

– FRTC chỉ yêu cầu thành viên cung cấp những thông tin mà chúng tôi tin là cần thiết và có liên quan nhằm giúp FRTC hiểu rõ hơn về nhu cầu và mong muốn của thành viên về các dịch vụ, sản phẩm, thông tin do FRTC tạo ra và cung cấp.

– Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho frtc.fsb.edu.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Viện FRTC sử dụng thông tin do thành viên cung cấp để:

– Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, thông tin đến thành viên; hỗ trợ thành viên trong quá trình này;

– Gửi tài liệu theo địa chỉ liên hệ thành viên cung cấp;

– Gửi thông tin chương trình tham quan học tập, bản tin newsletter và thông tin mới nhất từ FRTC nếu thành viên đăng ký và chấp nhận điều khoản sử dụng những nội dung này;

– Trả lời, giải đáp thắc mắc của thành viên gửi đến Viện FRTC;

– Đăng tải ý kiến, quan điểm của thành viên nếu thành viên cho phép;

– Thực hiện khảo sát khách hàng (người dùng);

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và frtc.fsb.edu.vn 

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;

– Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt;

– Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến các dịch vụ và nội dung tại frtc.fsb.edu.vn;

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: FRTC có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của thành viên. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

– FRTC cũng có thể thu thập một số thông tin khác của thành viên như: Số lần viếng thăm, url thành viên xem, số links thành viên click, trình duyệt Web (browser), thiết bị thành viên sử dụng khi truy cập vào website frtc.fsb.edu.vn, địa chỉ IP, ngôn ngữ sử dụng, thời gian, khu vực.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Việc lưu trữ thông tin cá nhân của thành viên sẽ được thực hiện một cách chính xác và cập nhật.

FRTC đảm bảo rằng sẽ không duy trì dữ liệu cá nhân của thành viên trong khoảng thời gian dài hơn cần thiết để đạt được các mục đích của việc thu thập dữ liệu, hoặc theo thời gian quy định của pháp luật. Trường hợp thành viên hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu hủy bỏ dữ liệu cá nhân của chính thành viên theo đúng quy định của pháp luật, FRTC sẽ tiến hành gỡ bỏ ngay lập tức.

Còn lại trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của frtc.fsb.edu.vn , nơi duy trì hệ thống bảo mật nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn, chống mất mát và xử lý các truy cập không hợp lệ đối với các dữ liệu cá nhân này.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Viện Quản Trị & công Nghệ FSB, Đại Học FPT 

Địa chỉ: Nhà C, Tòa Nhà Việt Úc, Lưu Hữu Phước, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Hanoi, Vietnam

Số điện thoại: (+84) 090 626 61 16

E-mail: daotaofpt@fsb.edu.vn

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

– Thành viên có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách gửi yêu cầu frtc.fsb.edu.vn thực hiện việc này.

– Thành viên có quyền gửi khiếu nại hoặc góp về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng đến Ban quản trị của website frtc.fsb.edu.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, frtc.fsb.edu.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, frtc.fsb.edu.vn sẽ có những biện pháp xử lý. điều chỉnh kịp thời.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của thành viên trên website frtc.fsb.edu.vn được FRTC cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của FRTC. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của chính thành viên (khách hàng), trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ thông tin cá nhân của thành viên cho bất kỳ một bên thứ ba nào nếu như chưa có sự cho phép đồng ý từ thành viên hoặc yêu cầu từ cơ quan chức năng có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến để lộ dữ liệu cá nhân của thành viên, FRTC sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để điều tra xử lý và khắc phục kịp thời, đồng thời thông báo đến thành viên được biết.

– Ban quản trị frtc.fsb.edu.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký các nội dung, dịch vụ trên website phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin có liên quan như: Họ và tên, số điện thoại, e-mail, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, giới tính, năm sinh, địa chỉ,… và chịu trách nhiệm pháp lý đối với những thông tin này. Ban quản trị frtc.fsb.edu.vn sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân do thành viên cung cấp khi đăng ký ban đầu không đầy đủ hoặc không chính xác.

XỬ LÝ CÁC LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB KHÁC VÀ PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

Trên trang web này, bạn sẽ tìm thấy một số liên kết đến trang web khác và các mạng xã hội khác nhau. Mặc dù các liên kết này được lựa chọn cẩn thận, song FRTC không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thiết kế của bất kỳ trang web cũng như mạng xã hội nào nào khác liên kết đến trang này. Lưu ý rằng, để thuận tiện và tiết kiệm thời gian cho bạn trong việc dễ dàng liên hệ, tương tác với chúng tôi thông qua tài khoản mạng xã hội của bạn, chúng tôi có thể nhận được một số thông tin qua mạng xã hội, chẳng hạn như tên, tuổi, địa điểm, sở thích, nghề nghiệp, và các thông tin khác từ hồ sơ công khai của bạn, và cũng có thể cũng truy cập đến các hình ảnh hoặc danh sách bạn bè của bạn trên mạng xã hội. Những thông tin này không được chúng tôi yêu cầu, nhưng được mạng xã hội cung cấp thông qua việc sử dụng tùy chọn đăng nhập qua mạng xã hội. Do đó, khi bạn truy cập và sử dụng những trang web khác liên kết đến trang này và các tài khoản mạng xã hội, bạn phải tự chịu các rủi ro và tuân theo những điều khoản và điều kiện sử dụng áp dụng cho sự truy cập hoặc sử dụng đó.

Bằng cách duy trì cam kết của chúng tôi đối với những nguyên tắc trên, FRTC muốn khẳng định rằng chúng tôi luôn trân trọng sự tin tưởng của bạn dành cho chúng tôi!

Trung Tâm Đào Tạo Doanh Nghiệp Thực Chiến FPT

Viện Quản Trị & công Nghệ FSB, Đại Học FPT 

Địa chỉ: Nhà C, Tòa Nhà Việt Úc, Lưu Hữu Phước, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Hanoi, Vietnam

Số điện thoại: (+84) 090 626 61 16

E-mail: daotaofpt@fsb.edu.vn